Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.13 / Atnaujinta 2019.05.29 11:16

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, asmens tapatybę liudijantis dokumentas prarandamas, tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.

Asmens grįžimo pažymėjimas taip pat išduodamas asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui.

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

Asmens grįžimo pažymėjimus gali išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse dirbantys konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti konsulines funkcijas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmuo dokumentus asmens grįžimo pažymėjimui gauti pateikia ir pažymėjimą atsiima konsulate pats. Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
  • Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
  • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 597 „Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Jeigu asmuo Rusijos Federacijoje gyvena ilgiau nei 6 mėn. reikalinga pristatyti pažyma išduota kompetentingų Rusijos Federacijos institucijų dėl Rusijos Federacijos pilietybės priėmimo arba nepriėmimo.

AGP  išdavimas užsienyje gimusiems vaikams

Kadangi dažniausiai užsienyje gimusių vaikų duomenų Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje nėra, AGP turi būti įrašomi duomenys pagal pateiktą užsienio valstybės institucijos išduotą gimimo liudijimą.

Vardai ir pavardės neturi būti sulietuvinamos ar taisomos kitos klaidos (pavyzdžiui, moteriška pavardės galūnė berniuko gimimo liudijime). Tačiau vaiko tėvus siūlome įspėti, kad Lietuvoje įtraukiant į apskaitą vaiko gimimą bei išduodant vaikui Lietuvos Respublikos pasą vaiko vardas ir pavardė bus rašoma vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Atsiimant AGP, išduotą užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų (turintis Lietuvos Respublikos pilietybę) privalo pasirašyti Informaciniame pranešime (dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje). Pasirašytas Informacinis pranešimas prisegamas prie Prašymo. Šio pranešimo kopija turi būti atiduota kartu su AGP.

Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (AGP) .

Pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (siunčiamas Vilniaus Migracijos valdybos Pasų skyriui faksu +370 5 271 7750 arba el.paštu [email protected])

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 20 eurų.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ir pažymėjimas išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

 

Naujienlaiškio prenumerata