Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2019.02.13

Kur ir kaip kreiptis dėl gyvenamosios vietos deklaravimo?

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, turi deklaruoti išvykimą į Užsienio valstybę. Deklaruoti  privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Užsienio valstybėje gyvenantis asmuo, kuris planavo iš Lietuvos Respublikos išvykti trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau, išvykimą į Užsienio valstybę deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigas užsienio valstybėse.

Pilnamečiai asmenys išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui  išvykimą į Užsienio valstybę gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:

 • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
 • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su Gyventojų pajamų deklaravimu (GPD) ir Privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų administravimu. Rekomenduojame dėl konsultacijų mokesčių klausimais kreiptis į .

Gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

Asmenys, vyresni nei 16 metų, prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pateikia asmeniškai.

Asmens iki 16 metų amžiaus gyvenamosios vietos deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų.

Konsulinėms paslaugoms gauti būtina išankstinė registracija internetu: https://konsreg.urm.lt/visit/register/ru5

 • Asmuo laikomas deklaravęs gyvenamosios vietos pakeitimą, nuo deklaracijos pateikimo asmeniškai dienos.
 • Dalis konsulinių paslaugų (dokumentų dėl paso išdavimo/keitimo priėmimas, konsulinių pažymų dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos išdavimas) atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje?

Asmuo, norintis deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turi pateikti:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jeigu turite nepilnamečių vaikų iki 16 metų ir jie gyvena su Jumis  – reikės pateikti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
 • gyvenamosios vietos deklaraciją.

 

 • Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.
 • Kiekvienam nepilnamečiam vaikui iki 16 metų taip pat pildoma atskira deklaracija.
 • Deklaraciją nepilnamečio vaiko iki 16 metų vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).
 • Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Asmuo, norėdamas pateikti išvykimo deklaravimą, konsulinei įstaigai turi pateikti:
1) užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojamas nepilnamečių asmenų gyvenamosios vietos pakeitimas. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
4) globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Paslauga Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420

Paslauga Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46820/420

Naujienlaiškio prenumerata