Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.01.13 / Atnaujinta 2019.02.13 10:41

Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį;
 • konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę grąžintas Konsulatui;
 • konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Konsulatą, prašymas netenkintinas;
 • konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Konsulatui;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Už konsulinių pažymų išdavimą 30 eurų konsulinis mokestis.

Vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės registracijos liudijimo

Norint gauti pažymą vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo, būtina susisiekti su Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske konsuliniu pareigūnu. Konsulatui reikia pateikti:

 • nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą (pildomas Konsulate);
 • Rusijos Federacijos milicijos skyriuje išduotą pažymą apie prarastus dokumentus;
 • asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ir t.t.);
 • jeigu transporto priemonė nuosavybės teise nepriklauso dokumentus praradusiam piliečiui, jis kartu turi pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtintus dokumentus, pagrindžiančius teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimą gauti tokią pažymą, įgaliojimą valdyti transporto priemonę, panaudos sutartį ar kitą atitinkamai patvirtintą dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę valdyti automobilį);
 • 30 eurų konsulinį mokestį (už vieną konsulinę pažymą).

Dėl pradėto įkiteisminio tyrimo ar teistumo

Asmens teistumo (neteistumo) pažymą galite gauti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį kreipdamiesi į . Galimas teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas .

Norėdami, kad Konsulatas išduotų konsulinę pažymą gaunant iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, asmeniškai atvykę į Konsulatą turėsite pateikti:

 • nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą (pildomas Konsulate);
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • 30 eurų konsulinį mokestį.

Šios pažymos Konsulate išduodamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams, jiems pageidaujant, pažymos išduodamos rusų kalba

Apie asmens šeiminę padėtį

Prašymą dėl pažymos apie šeiminę padėtį išdavimo Konsulatui gali pateikti tik tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie yra deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Dokumentus dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo galima pateikti kartu su prašymu išduoti minėtą pažymą. Jei ši pažyma reikalinga skubiai, maloniai prašome kreiptis į Lietuvos civilinės metrikacijos skyrius pagal gyvenamąją vietą, o jei esate deklaravę išvykimą iš Lietuvos – į Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrių (adresas: K. Kalinausko g. 21/1, LT-03107 Vilnius, tel. 233 47 20, faksas 233 46 59).

Norėdami, kad Konsulatas tarpininkautų šią pažymą gaunant iš Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus, asmeniškai atvykę į Konsulatą turėsite pateikti:

 • nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą (pildomas Konsulate);
 • Lietuvos Respublikos pasą ir jo kopiją;
 • dokumentus apie šeiminę padėtį, jų kopijas:
  • gimimo liudijimas (jei nevedęs/netekėjusi);
  • santuokos liudijimas (jei vedęs/ištekėjusi);
  • ištuokos liudijimas (jei ištuoktas/ištuokta);
  • sutuoktinio mirties liudijimas (jei našlys/našlė).

Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro. Dokumentai, išduoti ne Lietuvoje, pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma „Apostille”. Šis reikalavimas netaikomas dokumentams, išduotiems Rusijos Federacijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir Baltarusijoje.

 • 30 eurų konsulinį mokestį (už pažymos išdavimą).

Naujienlaiškio prenumerata