Nuo konsulinio mokesčio atleidžiami asmenys

Sukurta 2015.01.13

Asmenys, kurie atleidžiami nuo konsulinio mokesčio už prašymo vizai gauti nagrinėjimą, pateikus atitinkamus patvirtinančius dokumentus:

 • Europos Sąjungos piliečio arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariai, kurie yra trečiųjų valstybių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai;
 • vaikai iki 6 metų;
 • asmenys, vykstantys du kartus per metus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • asmenys, vykstantys lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario arba į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves;
 • lietuvių kilmės asmenys;
 • asmenys, pateikę teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinantį dokumentą;
 • užsieniečiai, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, už ilgalaikės vizos (D) išdavimą;
 • mokiniai, studentai ir juos lydintys mokytojai ar dėstytojai, keliaujantys mokymosi ar švietimo tikslais;
 • tyrėjai, keliaujantys Europos Sąjungoje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse mokslinių tyrimų vykdymo tikslais;
 • užsieniečiai, turintys diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, kai jų vykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;
 • užsieniečiai, vykstantys į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose.

Dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo

Informuojame, kad nuo 2013 m. sausio 21 d. pažymėjimas apie lietuvių kilmę atstovybėse nebeišduodamas.

SVARBU:

Konsulinis mokestis neimamas, jei vizos prašantis asmuo pateiks dokumentus, patvirtinančius jo lietuvių kilmę arba anksčiau atstovybės išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą.

Naujienlaiškio prenumerata