Informacija keliaujantiems į Lietuvą su augintiniais

Sukurta 2019.10.30

Trečiųjų šalių piliečiai, į Lietuvą keliaujantys su savo augintiniais (šunimis, katėmis, šeškais, paukščiais, kt.) ne iš Europos Sąjungos šalių, muitinei privalo pateikti tokius pačius dokumentus, kurie pildomi bet kuriai per sieną vežamai prekei (Sąjungos muitinės kodekso 158 str.1 dalis). Taip pat kiekvienu atveju per sieną į Lietuvą asmenų vežami gyvūnai turi turėti dokumentą, nurodantį, kas yra gyvūno savininkas, ir trečiosios šalies išduotą originalų veterinarijos sertifikatą, kurio autentiškumą pasienyje nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Vežant gyvūnus per Lietuvos sienos turi būti pateikiamos muitinės deklaracijos:

  1. Jeigu važiuojate į gyvūnų parodą arba kitais asmeniniais tikslais ir ketinate su savo gyvūnu grįžti atgal deklaruodami pateikite muitinės deklaraciją ir pasirinkite laikinojo įvežimo muitinės procedūrą. Kelionės pabaigoje, išvykdami iš šalies, muitinės pareigūnui pateikite atitinkamai užpildytą eksporto muitinės deklaraciją, tokiu būdu bus užbaigta laikinojo įvežimo procedūra. Neužbaigus laikinojo įvežimo procedūros atsiranda mokestinė prievolė Lietuvos muitinei pagal Sąjungos muitinės kodekso 79 straipsnio nuostatas.mos muitinės deklaracijos:
  2. Jei ketinate Lietuvoje parduoti įvežamą gyvūną, pasienyje turite forminti muitinės deklaraciją išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai.
  3. Jei pasienyje jau įforminote laikinojo įvežimo procedūrą, o jau būdami Lietuvoje nusprendėte parduoti įvežtą gyvūną, minėtą procedūrą privalote užbaigti nustatyta tvarka ir įforminti naują muitinės deklaraciją išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai.
  4. Jei gyvūnai vežami iš vienos ne Europos Sąjungos šalies į kitą ne Europos Sąjungos šalį per Lietuvą automobilių transportu (pavyzdžiui, iš Baltarusijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį), jie taip pat turi būti deklaruojami muitinei pasirenkant specialiąją muitinės procedūrą – tranzitą, išskyrus tuos atvejus, kai asmenys su savo augintiniais keliauja geležinkelių transportu iš vienos ne Europos Sąjungos šalies į kitą ne Europos Sąjungos šalį neišlipdami Lietuvos teritorijoje.

Siekdami, kad iš trečiųjų šalių atvykusiems gyvūnų augintojams muitinės procedūros pasienyje vyktų sklandžiai, patariame pasirinkti vieną iš dviejų augintinių muitinės deklaracijos pateikimo būdų.

I būdas: gyvūno deklaracijos pateikimas naudojantis Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) Verslininko portalu. Jį galite rasti Lietuvos muitinės tinklapyje www.lrmuitine.lt -> Paslaugos -> Elektroninės sistemos -> Verslininko portalas.

Asmuo, prieš pradėdamas naudotis MDAS Verslininko portalu, turi registruotis Muitinės prievolininkų registre ir gauti EORI* kodą bei turėti skaitmeninį sertifikatą, kuris registruojamas muitinėje.

Be to, asmuo turi būti pasirašęs Elektroninių duomenų mainų sutartį su teritorine muitine Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-357 patvirtintų Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių nustatyta tvarka.

II būdas: pasinaudoti muitinės tarpininkų paslaugomis, kurie taip pat dirba ir muitinės postuose.
Muitinės tarpininkų sąrašą galite rasti Lietuvos muitinės tinklapyje www.lrmuitine.lt -> Muitinės procedūros -> Muitinės tarpininkų sąrašas.

Lietuvos Respublikos muitinės puslapis

Lietuvos muitinės informacijos (darbo valandomis) telefonas: 8 800 900 80; skambinant iš Rusijos +370 5 261 3027


Teisės aktai, reglamentuojantys gyvūnų ir augintinių vežimą nekomerciniais tikslais.


Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , o gyvūnų gabenimo tvarką reglamentuoja 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 „Dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais“.

Naujienlaiškio prenumerata