Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS SOVETSKE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: Ul. Iskry 22, Sovetsk 238750 Russia

plačiau »

Tel. +7 401 61 38 165
Faksas +7 401 61 37 309
El. paštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS SOVETSKE SKELBIA ATRANKĄ Į SEKRETORIAUS IR DVIEJŲ RAŠTVEDŽIŲ PAREIGYBES

Sukurta 2017.10.11 / Atnaujinta 2017.10.11 09:50

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS SOVETSKE SKELBIA ATRANKĄ

 

 Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske skelbia atranką į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske nuo 2018 m. sausio 1d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir terminuota darbo sutartis.

 

Reikalavimai :

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. Mokėti rusų kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu) – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, mokėti vieną iš ES diplomatinių kalbų įgudusio vartotojo B2 lygiu;

3. Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu lietuvių, rusų, anglų kalbomis;

4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, tvarkyti konsulato archyvą;

 5. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), mokėti naudotis kompiuterine programa, skirta gaunamų ir siunčiamų dokumentų registracijai ir raštvedybai;

 6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Šengeno vizų ir nacionalinių vizų išdavimo tvarką;

 7. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Pagrindinės funkcijos:

1. Konsulato korespondencijos tvarkymas: raštvedyba, pašto, elektroninių dokumentų, elektroninių laiškų registravimas, laiškų, notų ir kitų dokumentų projektų rengimas, siuntimas;

2. Konsulato komunikacijos valdymas: atsakyti į telefono skambučius vizų išdavimo klausimais bei į kitus paklausimus;

3. Konsulato personalo dokumentų tvarkymas, dokumentacijos plano ruošimas;

4. Pagalba organizuojant oficialius ir kultūrinius konsulato renginius: kvietimų, sveikinimų ruošimas; svečių ir lankytojų priėmimas; 

5.  Konsulato dokumentų archyvų tvarkymas;

  6. Vykdyti konsulato vadovo nurodymus ir tarnybinius pavedimus savo kompetencijos ribose.

   Privalumai:

1. Anglų kalbos mokėjimas vertinamas pagal Europos kalbų metmenis „Europass“.

2. Būti susipažinusiam ir žinoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nustatančio Bendrijos vizų kodeksą.

3.. Panašaus darbo patirtis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. spalio 23 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką adresu: Iskros g. 22,238750 Sovetskas, el. pašto adresu: [email protected] arba faksu: + 7 40161 37309. Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į konsulatą.

 

 

 Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske skelbia atranką į 2 raštvedžių pareigybes Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske nuo 2018 m. sausio 1 d. Atranką laimėjusiems kandidatams bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir terminuota darbo sutartis.

 

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. Mokėti rusų kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu) – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu;

3. Išmanyti raštvedybos taisykles;

4. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), vizų informacinės sistemos programomis, skirtomis vizų išdavimui ir apskaitai tvarkyti;

5. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Šengeno vizų ir nacionalinių vizų išdavimo tvarką;

6. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Pagrindinės funkcijos:

1. Registruoti gaunamus dokumentus;

2. Suvesti duomenis į kompiuterinę programą; 

3. Spausdinti vizas ir jas įklijuoti į kelionės dokumentus; 

4. Spausdinti sąskaitas; 

5. Ruošti ataskaitas apie išduotas vizas ir gautas pajamas;

6. Konsultuoti interesantus konsuliniais ir vizų išdavimo klausimais;

7. Tvarkyti konsulinės dokumentacijos archyvą;

8. Vykdyti konsulato vadovybės nurodymus ir pavedimus savo įgaliojimo ribose.

Privalumai:

1. Anglų kalbos mokėjimas vertinamas pagal Europos kalbų metmenis „Europass“.

2.  Panašaus darbo patirtis

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. spalio 23 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką adresu: Iskros g. 22,238750 Sovetskas, el. pašto adresu: [email protected] arba faksu: + 7 40161 37309. Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į konsulatą.

Naujienlaiškio prenumerata