Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Piliečių dėmesiui dėl grįžimo į Lietuvą galimybių

Sukurta 2020.04.10 / Atnaujinta 2020.04.10 11:11

Piliečių dėmesiui dėl grįžimo į Lietuvą galimybių

 

2020 m.balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pratęsė karantino režimą Lietuvoje iki 2020 m. balandžio 27 d. 24:00 val., buvo priimti tam tikri pakeitimai, dėl Lietuvos Respublikos piliečių grįžimo ir užsienio piliečių atvykimo galimybių į Lietuvos Respubliką.

Nuo balandžio 3 d. 00.00 val. asmenų ir (ar) jų asmeninės paskirties lengvųjų automobilių atvykimas į Lietuvos teritoriją leidžiamas tik per pasienyje su Lenkija veikiantį Kalvarijos–Budzisko bei pasienyje su Latvija veikiantį Saločių–Grenstalės automobilių kelių punktus.

SVARBU: Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respubliką leidžiamas per tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai.

Prašymus dėl išimtinio leidimo, pridedant pagrindžiančius dokumentus, siųsti reikia Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos el. paštu [email protected]

Per visus kitus automobilių kelių punktus vykti į Lietuvą negalima. Ši nuostata galioja tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsieniečiams, tiek asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvoje.

Į Lietuvą draudžiama atvykti užsieniečiams, išskyrus užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 Dėl karanatino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.

Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val. skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus ir iš jų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.

Specialių užsakomųjų Vyriausybės skrydžių daugiau organizuoti neplanuojama. Pavieniais atvejais Lietuvos piliečiai gali būti repatrijuojami iš užsienio valstybių, jei ES šalys organizuotų bendrą piliečių repatrijavimą.

Nepasinaudojusiems ar negalėjusiems pasinaudoti organizuotomis grįžimo galimybėmis šiuo metu užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams primygtinai rekomenduojame likti buvimo šalyje iki karantino pabaigos, sekti vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų.

Lietuvos Respublikos konsulatas Kaliningrade ir toliau teiks konsulinę pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo atsitikimo, nusikalstamos veikos ar ligos, pametus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar pasibaigus jų galiojimo laikui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo Lietuvoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr

Svarbiausia URM informacija keliaujantiems: https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems

Aktuali informacija dėl kelionių į Lietuvą galimybių: http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/aktuali-informacija-apie-kelioniu-galimybes-i-lietuva-karantino-metu

Aktuali informaija sienos kirtimo klausimais: http://www.pasienis.lt/

 

 

 

Naujienlaiškio prenumerata