Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į sekretoriaus (-ės) pareigybę Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske.

Sukurta 2019.10.01 / Atnaujinta 2019.10.01 11:43

           Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske skelbia atranką į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske nuo 2019 m. sausio 2d.

 

            Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

           1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

           2. Mokėti lietuvių ir rusų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu.

           3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

           4. Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles.

           5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją.

           6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

           7. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

            Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

           1. Padeda konsulato vadovui ar priskirtam darbuotojui.

           2. Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius.

           3. Teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus.

           4. Pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis.

           5. Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas.

           6. Pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus.

           7. Formuoja konsulato dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą.

           8. Stebi žiniasklaidos pranešimus, platina konsulato pranešimus žiniasklaidoje.

           9. Platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją.

           10. Ruošia, atnaujina  informaciją konsulato interneto puslapiui, socialinių tinklų paskyrose.

           11. Atlieka vertimus raštu.

           12. Sudaro ir nuolat pildo konsulato kontaktinių asmenų sąrašą.

           13. Padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą.

           14. Prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo.

           15. Vykdo kitus konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

           Privalumai: 

       Administracinio-techninio darbo patirtis.      

      Su atranką laimėjusiu kandidatu bus sudaroma terminuota darbo sutartis, pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. spalio 18 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV) bei motyvacinį laišką (lietuvių kalba), adresu: Iskros g. 22,238750 Sovetskas, el. pašto adresu: [email protected] arba faksu: + 7 40161 37309. Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai. Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.

Naujienlaiškio prenumerata